SUBSIDIE VOOR CIRCUSKUNSTEN
Inhoud


Het Circusdecreet biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwalitatieve projecten op touw te zetten. 

Voorwaarden


U kunt een subsidie aanvragen voor volgende initiatieven:
 • Creatie van circuskunstproductie
 • Spreiding van circusproducties via nomadische circustournee
 • Organisatie van circusfestival
 • Internationale spreiding van circuskunstproductie
 • Promotie van circuskunsten
 • Internationale bijscholing/voortgezette opleiding als circuskunstenaar
 • Opleiding als docent in circuskunsten
Op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk vindt u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies.

Procedure


Op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk vindt u alle informatie over de procedure, waaronder:
 • aanvraagformulieren
 • contactpersonen
 • deadlines
 • bijkomende info over de in te dienen stukken.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen (Circusdecreet)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest