SUBSIDIE VOOR CIRCUSKUNSTEN
Inhoud


Het Circusdecreet biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwalitatieve projecten op touw te zetten. 

Voorwaarden


U kunt een subsidie aanvragen voor volgende initiatieven:
 • Creatie van circuskunstproductie
 • Spreiding van circusproducties via nomadische circustournee
 • Organisatie van circusfestival
 • Internationale spreiding van circuskunstproductie
 • Promotie van circuskunsten
 • Internationale bijscholing/voortgezette opleiding als circuskunstenaar
 • Opleiding als docent in circuskunsten
Op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk vindt u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies.

Procedure


Op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk vindt u alle informatie over de procedure, waaronder:
 • aanvraagformulieren
 • contactpersonen
 • deadlines
 • bijkomende info over de in te dienen stukken.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen (Circusdecreet)

Links


Subsidie voor circuskunsten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest