SUBSIDIE VOOR CIRCUSKUNSTEN
Inhoud


Het Circusdecreet biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwaliteitsvolle projecten op touw te zetten.

Voorwaarden


U kunt een subsidie aanvragen voor volgende initiatieven:
  • Circusgezelschappen
  • Circuswerkplaatsen en circusateliers
  • Circuscentrum
  • Creatie en spreiding van een circusproductie
  • Organisatie van circusfestival
  • Ontwikkelingsbeurzen voor individuele circuskunstenaars
  • Internationale reiskosten

Procedure


Op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de procedure en de indiendata.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid (‘Circusdecreet 2019’)

Links


Subsidie voor circuskunsten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest