ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE LOGO'S (LOKAAL GEZONDHEIDS OVERLEG)
Inhoud


Logo staat voor samenwerkingsverband voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie. De Vlaamse overheid erkent de Logo’s voor een periode van 6 jaar en subsidieert hun werking.Logo’s zijn samenwerkingsverbanden van preventieorganisaties en functioneren als motor voor een locoregionale werking. Ze verspreiden methodieken opdat preventieorganisaties ze opnemen in hun werking of hun beleid. Elk Logo beschikt over een team van deskundige medewerkers in de preventieve gezondheidszorg.

Voorwaarden


Om als Logo te kunnen werken in Vlaanderen of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is een erkenning vereist. Departement Zorg erkent de Logo’s. Een Logo moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure


Alle nodige informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als Logo kunt u vinden op de website van Departement Zorg.Departement Zorg erkent Logo’s voor een periode van 6 jaar.Een erkenning kan verlengd worden met een periode van 6 jaar. Alle nodige formulieren en informatie over het verlengen van een erkenning als Logo kunt u vinden op de website van het departement.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Een erkend Logo ontvangt elk werkingsjaar een subsidie van de Vlaamse overheid.

Links


Zorg en Gezondheid - Logo's
Vlaamse Logo's

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest