LOGIESSUBSIDIE: STEUN VOOR ERKEND TOERISTISCH LOGIES




Inhoud


Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische verblijfsaccommodatie in Vlaanderen. Toeristische bedrijven die in hun infrastructuur investeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een logiessubsidie.

Voorwaarden


Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor toeristische logiezen die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016. Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke specifieke uitgaven logiesuitbaters een logiessubsidie kunnen aanvragen.

Procedure


Elk jaar is er een subsidieoproep. Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u een handleiding om de subsidie aan te vragen. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een aanvraag voor uitbetaling indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke werken en aankopen u de subsidie kunt aanvragen en welk steunpercentage u kunt krijgen.

Links


Logiessubsidie (ToerismeVlaanderen.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van een milieuvriendelijk toeristisch bedrijf