ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN ASSISTENTIEWONINGEN (SERVICEFLATS) VOOR OUDEREN
Inhoud


De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van assistentiewoningen in Vlaanderen en Brussel. Een assistentiewoning vormt een combinatie van zelfstandig wonen met ondersteuning en zorg op maat voor ouderen.

Voorwaarden


  • Departement Zorg berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Voor groepen van assistentiewoningen is er geen programmatie bepaald. Een groep die een erkenning aanvraagt, wordt rechtswege geacht te passen in de programmatie
  • Departement Zorg erkent de assistentiewoningen. Deze moeten aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure


De aanvraag van een erkenning gebeurt bij Departement Zorg.Soms moet een groep van assistentiewoningen een voorafgaande vergunning kunnen voorleggen, bv. om te voldoen aan de BTW-regeling. Het formulier om de voorafgaande vergunning aan te vragen, vindt u op de website van het departement.Om erkend te worden, moet een groep van assistentiewoningen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning kunt u terugvinden op de website van het departement.De inspectie van assistentiewoningen gebeurt door de afdeling Zorginspectie. Departement Zorg baseert zich op die inspecties voor het al dan niet toekennen, inkorten of opheffen van de erkenning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie WGF

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest