ERKENNING EN VERGUNNING VAN DIENSTEN EN VOORZIENINGEN DIE ONDERSTEUNING BIEDEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP
Inhoud


Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent, vergunt, machtigt, subsidieert of registreert organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De procedure hangt af van het type organisatie. Een overzicht van de organisaties vindt u op de website van het VAPH. Professionelen vinden daar de nodige informatie zoals erkenningsvoorwaarden, vergunningsvoorwaarden, richtlijnen en handleidingen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


VAPH - Contactgegevens diensten en organisaties
VAPH - Overzicht organisaties en voorwaarden erkenning en vergunning voor professionelen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest