VERGUNNING VAN EEN REISBUREAU OF TOERISTISCH VERHUURKANTOOR
Inhoud


Sinds 1 januari 2014 is er voor de uitbating van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor met een vestiging in het Vlaamse Gewest geen toeristische vergunning meer vereist. Het Vlaamse Reisbureaudecreet is namelijk opgeheven.De federale wetgeving over marktpraktijken en consumentenbescherming en over de professionele aansprakelijkheid van reisorganisatoren en reisbemiddelaars blijft van toepassing. Ook de Geschillencommissie Reizen blijft bestaan.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Wet op de reisovereenkomst (op economie.fgov.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Regelgeving


trefwoord