ERKENNING TOT ENERGIEDESKUNDIGE TYPE C
Inhoud


Als energiedeskundige type C bent u bevoegd voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen. Een lijst van erkende energiedeskundigen type C vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Voorwaarden


procedure

Procedure


  • Om erkend te worden als externe energiedeskundige voor publieke gebouwen moet u een opleiding voor externe energiedeskundigen volgen die door het Vlaams Energieagentschap (VEA) erkend wordt.
  • Binnen de 6 maanden na deze opleiding moet u een examen afleggen. Het examen wordt maandelijks georganiseerd (behalve in de maand augustus). Inschrijven voor het centraal examen kan online. U betaalt vooraf een bijdrage van 150 euro voor het examen. Om deel te kunnen nemen, mag het getuigschrift tot energiedeskundige type C niet ouder zijn dan zes maanden.
  • Na de opleiding en het centraal examen kunt u een erkenning aanvragen door te registreren in de energieprestatiedatabank.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type C

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Energieagentschap

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning tot energiedeskundige type B
Erkenning tot energiedeskundige type A