ERKENNING TOT ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A
Inhoud


Als erkend energiedeskundige type A bent u bevoegd voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC’S) voor bestaande wooneenheden, kleine niet-residentiële gebouwen en gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) beheert de lijst met erkende energiedeskundigen type A.Hieronder staat een samenvatting van de erkenningsprocedure. Voor meer details, zie: Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A (op EPC-pedia).

Voorwaarden


Om aan de slag te kunnen als energiedeskundige type A moet u voldoen aan onderstaande erkenningsvoorwaarden:
 • volgen van een basisopleiding
 • binnen de twaalf maanden na het bekomen van het getuigschrift van deze basisopleiding
  • slagen voor een examen
  • registreren in de Energieprestatiedatabank en ondertekenen van de verklaring op eer.
De energiedeskundige type A moet:
 • een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluiten
 • gebruik maken van de certificatiesoftware die het VEKA ter beschikking stelt
 • de werkwijzen uit het inspectieprotocol volgen bij het opmaken van de EPC’s
 • jaarlijks permanente vorming te volgen om de erkenning te behouden. Wie de permanente vorming niet volgt, kan zijn erkenning verliezen.

Procedure


 • Een opleiding die erkend is door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Na de voltooiing van deze opleiding krijgt u een getuigschrift. Het getuigschrift is 12 maanden geldig. Binnen de geldigheid van het getuigschrift van de basisopleiding moet u slagen voor een examen en zich registeren als energiedeskundige type A.
 • Op basis van het getuigschrift kunt u zich voor een examen inschrijven bij een exameninstelling die erkend is door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Sommige opleidingsinstellingen bieden aansluitend op de opleiding een examen aan. U kunt meermaals deelnemen aan een examen.
 • Bent u geslaagd, dan moet u zich registreren als energiedeskundige type A in de Energieprestatiedatabank.
  • U onderschrijft hierbij de verklaring op eer.
  • U sluit een verzekering beroepsaansprakelijkheid af.
 • Om uw erkenning te behouden volgt u jaarlijks 6 uur permanente vorming, behalve in het jaar dat u geslaagd bent voor het examen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De opleidingsinstellingen bepalen zelf de kostprijs van de basisopleiding, de permanente vorming en het examen.

Links


Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A (EPC-pedia)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest