ERKENNING TOT ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A
Inhoud


Als erkend energiedeskundige type A bent u bevoegd voor de opmaak van energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van een wooneenheid (woning, appartement, studio,...).Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) staat een lijst van alle erkende energiedeskundigen type A.

Voorwaarden


Om erkend te worden moet een EPC-deskundige type A aan volgende voorwaarden voldoen:
  1. een basisopleiding volgen aan een opleidingsinstelling die door het Vlaams Energieagentschap (VEA) erkend is
  2. slagen voor het examen
  3. een verklaring op erewoord ondertekenen
  4. een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid afsluiten.
Een erkende EPC-deskundige type A is verplicht jaarlijks permanente vorming te volgen om de erkenning te behouden. Wie de permanente vorming niet volgt, kan zijn erkenning verliezen.

Procedure


  • Binnen het jaar na datum van het getuigschrift moet de kandidaat-energiedeskundige
Bent u een erkende energiedeskundige type A en wilt u uw erkenning behouden? Dan moet u jaarlijks permanente vorming volgen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De opleidinginstellingen bepalen zelf de kostprijs van de basisopleiding, de permanente vorming en (vanaf 2018) het examen.

Links


Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Energieagentschap

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


EPC bij verkoop of verhuur van een woning
Erkenning tot energiedeskundige type B
Erkenning tot energiedeskundige type C