PREMIE VOOR EEN CONDENSATIEKETEL (VOOR BESCHERMDE AFNEMERS)
Inhoud


Bent u een 'beschermde afnemer' ('beschermde klant') en plaatst u een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement? Dan kunt u van netbeheerder Fluvius een premie krijgen.

Voorwaarden


 • U moet een 'beschermde afnemer' zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31-12-2005.
 • Een aannemer moet de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
 • Tot eind 2020: de nieuwe condensatieketel kan werken op aardgas, propaan of stookolie.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (productlabel B of beter, ...) op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.
 • Vanaf eindfactuur in 2021 moet de nieuwe condensatieketel werken
  • op aardgas in aardgasgebied
  • op propaan/butaan in niet-aardgasgebied (als oude ketel op propaan/butaan of stookolie werkte).

Procedure


Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius.U kunt de premieAls uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


 • Tot eind 2020 bedraagt de premie 1.800 euro, met een maximum van 40% van de factuur, per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.
 • Vanaf 2021
  Oude ketel
  op
  Nieuwe condensatieketel
  op
  in aardgasgebiedIn niet-aardgasgebied
  aardgasaardgaspremie van 1.800 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premieniet van toepassing
  propaan/butaangeen premieniet van toepassing
  propaan/butaanaardgaspremie van 1.800 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premiegeen premie
  propaan/butaangeen premiepremie van 1.800 euro
  stookolieaardgaspremie van 2.500 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premiegeen premie
  propaan/butaangeen premiepremie van 2.500 euro

Links


Fluvius - Premie condensatieketel (beschermde klant)
Condensatieketel

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


FLUVIUS

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest