SUBSIDIE VOOR CONTROLEKOSTEN VOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW
Inhoud


Biolandbouwers kunnen het vaste gedeelte van hun controlekosten terugbetaald krijgen.Meer informatie over subsidievoorwaarden, subsidiebedrag en subsidieaanvraag vindt u op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidie voor controlekosten voor biologische landbouw

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Landbouw en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest