SUBSIDIE VOOR CONTROLEKOSTEN VOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW
Inhoud


Biolandbouwers kunnen het vaste gedeelte van hun controlekosten terugbetaald krijgen.

Voorwaarden


Meer informatie over subsidievoorwaarden, subsidiebedrag en subsidieaanvraag vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Procedure


Meer informatie over subsidievoorwaarden, subsidiebedrag en subsidieaanvraag vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Meer informatie over subsidievoorwaarden, subsidiebedrag en subsidieaanvraag vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Landbouw en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest