BIJDRAGEN VAN LANDBOUW, TUINBOUW, VISSERIJ EN AGROVOEDING AAN VLAM
Inhoud


Het promotiebudget van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) is hoofdzakelijk samengesteld uit promotiefondsen. Die fondsen bestaan uit verplichte bijdragen, die worden geïnd bij de verschillende marktdeelnemers uit de landbouw, de tuinbouw, de visserij en de voedingssector. Land- en tuinbouwers, bloemisten, vissers en viswinkels, bakkers, slagers en vele anderen halen immers voordeel uit de promotie die VLAM voor hun producten maakt.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Het bijdragesysteem verschilt naargelang van de sector en het product. De sectorgroepen hebben bevoegdheid over alle promotie-aangelegenheden die betrekking hebben op hun sector. Zij kunnen onder meer voorstellen een verplichte bijdrage in te voeren per product of per groep van producten en bepalen wat met het promotiebudget gebeurt.De raad van bestuur van VLAM waakt over de uniformiteit en de solidariteit tussen de sectoren, en beslist of de bijdragen al dan niet worden ingesteld. Die beslissing wordt door de Vlaamse Regering algemeen bindend verklaard en is daardoor verplicht voor iedereen die in de betrokken sector actief is.Op de website van VLAM vindt u per productgroep meer informatie over:
  • de basis en berekening van de bijdrage
  • de inning van de bijdrage
  • het indienen van bezwaren
  • veelgestelde vragen over het bijdragesysteem.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Bijdragen van landbouw, visserij en handel aan VLAM

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest