KAPITAALSCHADECOMPENSATIE VOOR EIGENAARS VAN LANDBOUWGRONDEN
Inhoud


Kapitaalschade is de schade die de eigenaar van landbouwgrond ondervindt door:
  • een bestemmingswijziging van landbouw in natuur, bos of overig groen
  • de opname in een plan van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt
  • het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt.
Wie kapitaalschade ondervindt, kan een kapitaalschadecompensatie aanvragen.

Voorwaarden


Het perceel:
  • is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de landbouwadministratie
  • heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare.

Procedure


De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).Voor elk plan dat kapitaalschade veroorzaakt, maakt een provinciale kapitaalschadecommissie een kapitaalschaderapport.De aanvraag moet worden ingediend binnen een jaar na de inwerkingtreding van het plan dat kapitaalschade veroorzaakt.Op de website vindt u de aanvraagformulieren en informatie over de aanvraagprocedure en de aanvraagtermijn.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de in het kapitaalschaderapport geraamde waardevermindering.

Regelgeving


De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 tot en met 6.3.3 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.De voorwaarden, de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie.

Links


VLM - Kapitaalschade en gebruikerscompensatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gebruikerscompensatie voor landbouwgronden