AANMELDEN VAN EEN NIEUW RAS VAN LANDBOUW- OF GROENTEGEWASSEN
Inhoud


Wie een nieuw ras van landbouw- of groentegewassen kweekt, kan dat nieuwe ras aanmelden bij de Vlaamse overheid voor inschrijving op de Belgische nationale rassenlijst van landbouw of groentegewassen. Vermelding op de rassenlijst geeft u de toelating het ras te vermeerderen en te verhandelen in België. Om het ras te vermeerderen en te verhandelen in een andere EU-lidstaat, moet het ras worden ingeschreven op de Europese gemeenschappelijke rassenlijsten van landbouw of groentegewassen. Ook rassen die al op de Europese gemeenschappelijke rassenlijsten staan, maar niet op de Belgische rassenlijst, mogen in België vermeerderd en verhandeld worden.

Voorwaarden


Op de website vindt u de rassenlijsten, de meldingsprocedure, de nodige formulieren en de betreffende wetgeving.

Procedure


Op de website vindt u de rassenlijsten, de meldingsprocedure, de nodige formulieren en de betreffende wetgeving.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Landbouw en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest