ERKENNING ALS MILIEUDESKUNDIGE
Inhoud


voorwaarden

Voorwaarden


Milieudeskundigen kunnen door de Vlaamse overheid erkend worden in drie disciplines:
  • geluid en trillingen voor één of beide van volgende deeldomeinen:
    1. deeldomein geluid
    2. deeldomein trillingen
  • houders voor gassen en gevaarlijke stoffen
  • bodemcorrosie.
Op de website van het Departement Omgeving staan de algemene en bijkomende erkenningsvoorwaarden voor verschillende milieudeskundigen.

Procedure


Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Dat kan via:

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U moet een retributie betalen voor:
  • het behandelen van de erkenningsaanvraag. Deze retributie betaalt u eenmalig.
  • het uitoefenen van het toezicht op de erkenning. Deze retributie moet u jaarlijks betalen.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest