ERKENNING ALS MILIEUDESKUNDIGE
Inhoud


voorwaarden

Voorwaarden


Milieudeskundigen kunnen door de Vlaamse overheid erkend worden in drie disciplines:
  • geluid en trillingen voor één of beide van volgende deeldomeinen:
    1. deeldomein geluid
    2. deeldomein trillingen
  • houders voor gassen en gevaarlijke stoffen
  • bodemcorrosie.
Op de website van het Departement Omgeving staan de algemene en bijkomende erkenningsvoorwaarden voor verschillende milieudeskundigen.

Procedure


Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Dat kan met een aangetekende zending, tegen afgifte van ontvangstbewijs of online via het Erkenningenloket van het Departement Omgeving.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige. Het bedrag van deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest