ERKENNING ALS VEILIGHEIDSRAPPORTERINGSDESKUNDIGE (VR-DESKUNDIGE)
Inhoud


U hebt een Vlaamse erkenning nodig als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) als u een omgevings- en ruimtelijk veiligheidsrapport opstelt.Download hier de overzichtslijst met erkende VR-deskundigen.

Voorwaarden


Om erkend te worden als VR-deskundige, moet u voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • wat betreft opleiding en ervaring
   • ofwel de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
   • ofwel de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • geslaagd zijn voor een opleiding waarbij de onderwerpen uit bijlage 9 van het VLAREL aan bod kwamen.
Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 13 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend VR-deskundige moet u wel voldoen aan onder andere volgende verplichtingen om erkend te blijven.Meer info over de verplichtingen voor VR-deskundigen.

Procedure


Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.
 • Download het aanvraagformulier en vul het in.
  • Met de invullijst ‘VR: opleiding en ervaring’ kunt u vlot uw aanvraagdossier samenstellen.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-VR + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg de nodige documenten en het betalingsbewijs aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.
De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een hoorzitting. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Retributie
U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als VR-deskundige.
 • Voor 2024 bedraagt de eenmalige retributie 683 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Als erkend VR-deskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.
 • Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse retributie 137 euro.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest