ERKENNING ALS VEILIGHEIDSRAPPORTERINGSDESKUNDIGE (VR-DESKUNDIGE)
Inhoud


Bij het opstellen van omgevings- en ruimtelijke veiligheidsrapporten moet u beroep doen op een erkende VR-deskundige (veiligheidsrapporteringsdeskundige).Op de website van het Departement Omgeving vindt u alle erkende VR-deskundigen in de overzichtslijsten van erkende personen (selecteer 'VR-deskundigen').

Voorwaarden


Om een erkenning als VR-deskundige te krijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
 • De algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag of minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • met gunstig gevolg een opleiding hebben genoten.
Meer informatie over de erkenningsvoorwaarden vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure


Op de website van het departement Omgeving vindt u een invullijst en een aanvraagformulier.
 • Met de invullijst 'VR: opleiding en ervaring' kunt u vlot uw aanvraagdossier samenstellen.
 • Het aanvraagformulier moet u indienen bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U moet een retributie betalen voor:
 • het behandelen van de erkenningsaanvraag (eenmalig)
 • en een jaarlijkse toezichtsretributie. Voor het betalen van de jaarlijkse toezichsretributie ontvangt u automatisch een eerste betalingsuitnodiging in het jaar nadat u het erkenningsbewijs hebt verkregen.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


Erkenning VR-deskundige

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest