ERKENNING ALS OPLEIDINGSCENTRUM VOOR DE AANVULLENDE VORMING VAN MILIEUCOƖRDINATOREN
Inhoud


U hebt een Vlaamse erkenning nodig als opleidingscentrum als u de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren wilt organiseren. Uw opleidingscentrum kan worden erkend voor het organiseren van de cursussen van niveau A, niveau B of het overgangsniveau B naar A.Zoek de erkenningen op in de overzichtslijsten opleidingscentra.

Voorwaarden


Om erkend te worden als opleidingscentrum moet het voldoen aan:
 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • de opleiding van milieucoördinator tot niveau A of niveau B organiseren of de overgangscursus niveau B naar A
  • beschikken over onderlegde docenten die de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten of die meer dan 3 jaar ervaring hebben in het lesdomein
  • beschikken over een opvolgingscommissie die de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen bewaakt.
Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 20 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Uw opleidingscentrum moet aan onder andere de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:
 • kwalitatief goede opleiding verstrekken
 • objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen
 • de nodige infrastructuur hebben om opleiding en examens te organiseren
 • certificaten uitreiken en het examendossier bezorgen aan de bevoegde diensten
 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
Meer info over de verplichtingen als erkend opleidingscentrum.

Procedure


Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.
 • Download het aanvraagformulier en vul het in. Met dat aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.
De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kosten
De erkenningsaanvraag is gratis.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest