ERKENNING ALS OPLEIDINGSCENTRUM BRANDERTECHNICI OF STOOKOLIETECHNICI
Inhoud


Opleidingscentra die een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof of verwarmingsaudit uitreiken of een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en onderhoud van stookolietanks, moeten hiervoor erkend zijn door de Vlaamse overheid.Erkende opleidingscentra in het Vlaamse Gewest bezitten een erkenningsnummer beginnend met de letter S gevolgd door 3 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. S022), met de letters SGA gevolgd door 3 cijfers voor gasvormige brandstof (bv. SGA022), met de letters VA gevolgd door 3 cijfers voor verwarmingsaudit (bv. VA022) of met de letter T gevolgd door 3 cijfers voor stookolietanks (bv. T022).Een overzicht van erkende opleidingsinstellingen vindt in de overzichtslijsten u op de website van het Departement Omgeving.

Voorwaarden


De erkenningsvoorwaarden voor de opleidingscentra staan vermeld in het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL), meer bepaald in de artikelen 7-8-20-21-22-23- en 24. U vindt de VLAREL-tekst op de website van het Departement Omgeving.

Procedure


U vindt het aanvraagformulier op de website van het departement Omgeving. U bezorgt dit via aangetekende zending of tegen afgiftebewijs aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Links


Informatie voor opleidingsinstellingen erkende technici centrale verwarming en/of stookolietanks

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest