ZOÖTECHNISCHE ERKENNING VOOR CENTRA VOOR SPERMA, EICELLEN EN/OF EMBRYO’S VAN LANDBOUWDIEREN
Inhoud


De Vlaamse overheid legt een zoötechnische erkenning op aan centra voor de winning en opslag van sperma en/of embryo’s van landbouwdieren die bestemd zijn voor het intracommunautaire handelsverkeer of voor de nationale handel. Aansluitend daarbij legt de Europese Unie voorwaarden op voor het gebruik van certificaten die sperma, eicellen en embryo's moeten vergezellen bij de intracommunautaire handel:
  • gezondheidscertificaten
  • en zoötechnische certificaten.
In principe is de erkenning van onbeperkte duur.

Voorwaarden


De verplichte erkenning geldt voor de volgende diersoorten: De erkenning kan worden aangevraagd door:
  • alle natuurlijke en rechtspersonen
  • die in Vlaanderen sperma, eicellen of embryo's van bovenstaande diersoorten winnen en opslaan
  • met het oog op het in de handel brengen (nationaal of intracommunautair) tegen of zonder vergoeding.
Een erkenning is niet vereist voor een depot.

Procedure


Een centrum kan een aanvraag tot erkenning indienen bij de Dienst Kwaliteit Dier van het Departement Landbouw en Visserij. Op de website van Landbouw en Visserij vindt u voor elke diersoort het aanvraagformulier voor de erkenning.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest