BEURS VOOR BIJZONDERE JOURNALISTIEK, UITGEREIKT DOOR HET FONDS PASCAL DECROOS
Inhoud


Via het Fonds Pascal Decroos wil de Vlaamse overheid de bijzondere en onderzoeksjournalistiek financieel ondersteunen. Dankzij die steun krijgen beginnende en ervaren journalisten de kans om journalistieke ideeën en initiatieven uit te werken.Zo voorziet het Fonds Pascal Decroos werkbeurzen voor projecten die een grote nieuwswaarde en diepgang hebben, die terzelfder tijd origineel, innovatief en tijdrovend zijn en die zonder financiële steun niet tot stand zouden komen.

Voorwaarden


Zowel beginnende (starters, minder dan 2 jaar ervaring) als ervaren (seniors) journalisten kunnen een project indienen.Het journalistieke project moet
  • ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengen of zo tijdrovend zijn dat de normale honorering van een redactie of een uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren
  • uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap, door een bijzonder onderwerp of thema of een andere benadering of invalshoek.
Op de website van het Fonds Pascal Decroos vindt u een overzicht van alle voorwaarden.

Procedure


Om een werkbeurs van het Fonds Pascal Decroos aan te vragen:
  • Registreert u zich eerst op de website.
  • Vult u het online aanvraagformulier in.
Ongeveer om de drie maanden evalueert een onafhankelijke jury de subsidieaanvragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Beurs
Het beschikbare jaarbudget wordt in vieren verdeeld. Per kwartaal wordt het beschikbare budget verdeeld over de geselecteerde aanvragen.Het bedrag van de beurs wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Regelgeving


Uitgavendecreet

Links


Subsidie voor bijzondere journalistiek (Fonds Pascal Decroos)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Media en film

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest