ERKENNING VAN CONTROLEARTSEN IN HET KADER VAN DOPINGBESTRIJDING
Inhoud


Dopingcontroles in opdracht van de Vlaamse overheid gebeuren steeds door of onder de verantwoordelijkheid van een erkend controlearts.Erkende controleartsen kunnen in het kader van hun dopingcontroleopdracht toezicht uitoefenen over de kledij en uitrusting van de sporter en van de begeleider. Daarnaast mogen zij monsters nemen van het lichaam van de sporter (urine- of bloedstaal), en van de drank en het voedsel.Deze monsters worden geanalyseerd in het door het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA) geaccrediteerde DoColab in Gent.

Voorwaarden


Om als controlearts erkend te kunnen worden, moet u:
  • over de juiste diploma's beschikken (master Geneeskunde én master Sportgeneeskunde)
  • een door de administratie georganiseerde theoretische en praktische opleiding volgen
  • minstens eenmaal als waarnemer een dopingcontroleactiviteit hebben bijgewoond en op minstens voldoende wijze een controleactiviteit hebben uitgevoerd
  • een verklaring omtrent gegevensbescherming, eventuele belangenconflicten en passend gedrag ondertekenen.

Procedure


De erkenning als controlearts wordt verleend voor ten hoogste twee jaar en kan worden hernieuwd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport

Links


Dopinglijn

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


NADO Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest