KRATOS, HET VLAAMS BEDRIJFSADVIESSYSTEEM VOOR LAND- EN TUINBOUWERS
Inhoud


Land- en tuinbouwers kunnen zich via het bedrijfsadviessysteem KRATOS gratis laten adviseren over allerlei aspecten van hun werk. Ze kunnen advies krijgen van privé-adviesdiensten die door de Vlaamse overheid worden erkend op basis van hun ervaring en vakkennis, hun technische en administratieve uitrusting en hun betrouwbaarheid.Het advies wordt opgedeeld in 9 modules:
  • module 1: ondernemingsplan
  • module 2: bedrijfseconomisch advies
  • module 3: randvoorwaarden
  • module 4: vergroening
  • module 5: biodiversiteit
  • module 6: klimaat
  • module 7: water
  • module 8: bodem
  • module 9: arbeidsveiligheid.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Landbouwers kunnen adviesaanvragen uitsluitend indienen via het e-loket.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Vlaams Bedrijfsadviessysteem KRATOS voor land- en tuinbouwers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest