SUBSIDIE VOOR PROJECTEN IN DE FACILITEITENGEMEENTEN IN DE VLAAMSE RAND
Inhoud


De Vlaamse overheid wil het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand versterken. Tegelijk wil ze anderstaligen in de regio zoveel mogelijk stimuleren om deel te nemen aan het Vlaamse sociaal-culturele leven. Voor die twee doelen kunnen gemeentebesturen, jeugd- en sportclubs en andere verenigingen subsidies aanvragen voor lokale initiatieven en evenementen, zoals een voetbaltaalkamp, een culturele ontmoetingsavond voor alle inwoners of een taalcursus Nederlands.

Voorwaarden


Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet uw initiatief eerst in een van de volgende drie groepen passen. Uw initiatief bevordert:
 • het Vlaamse karakter van de regio:
  • U zorgt er voor dat Vlamingen zich (meer) thuis voelen in de Vlaamse Rand.
 • de Vlaamse uitstraling in de Rand:
  • U maakt - ook voor anderstaligen - duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschap actief is in de Rand,
  • u zorgt voor een positieve dynamiek in wijk- of stadsontwikkeling,
  • of u bezorgt het rijke Vlaamse verenigingsleven nieuwe impulsen, bijvoorbeeld door er anderstaligen bij te betrekken.
 • het gebruik van het Nederlands:
  • U stimuleert anderstaligen om Nederlands te leren én te spreken.
Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand (al dan niet in een faciliteitengemeente).
 • Uw vereniging organiseert een evenement in een faciliteitengemeente in de Rand:
  • Drogenbos
  • Kraainem
  • Linkebeek
  • Sint-Genesius-Rode
  • Wemmel
  • Wezembeek-Oppem
 • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop.
 • Het evenement staat open voor iedereen.
 • In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse Rand. Dat logo kunt u downloaden op de website van de Vlaamse Rand.

Procedure


Op de website van de Vlaamse Rand vindt u het aanvraagformulier. Bij het formulier moet u een begroting toevoegen met een raming van alle inkomsten en uitgaven, alsook van de subsidies die u bij andere instanties voor uw project hebt aangevraagd.Het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken moet u opsturen naar de cel Coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse overheid (via post of e-mail). U moet uw subsidieaanvraag minstens 2 maanden indienen voordat uw activiteit plaatsheeft of van start gaat.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidieerbare werkingskosten. Tot die werkingskosten behoren:
 • uitkoopsommen of honoraria
 • de huur van een zaal
 • de huur of de aanmaakkosten van het materiaal dat u voor het evenement nodig hebt
 • en de kosten voor informatie en reclame.

Regelgeving


Jaarlijks uitgavendecreet

Links


Subsidie voor projecten in faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Brussel en Vlaamse Rand

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand