SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE TOPSPORTEVENEMENTEN
Inhoud


Sport Vlaanderen ondersteunt niet enkel topsporters, maar ook de evenementen waarop ze schitteren.

Voorwaarden


Voor u een subsidiedossier aanmaakt leest u best eerst het subsidiereglement grondig na. U vindt er alles over de categorieën, de criteria en de beoordelingswijze.

Procedure


Op de website van Sport Vlaanderen vindt u meer informatie over de procedure om een subsidie aan te vragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidies voor sportevenementen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Topsport

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest