INVESTERINGSSTEUN AAN DE OMKADERINGSSECTOR VOOR LAND- EN TUINBOUW
Inhoud


Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft steun aan investeringen van de omkaderingssector. Die sector omvat proeftuinen, praktijkcentra en andere instellingen uit de plantaardige en dierlijke sector, die via dienstverlening bijdragen aan de ontwikkeling van de land- en tuinbouw. De omkaderingssector spitst haar (praktijk) onderzoek toe op nieuwe evoluties en biedt antwoorden op de actuele uitdagingen voor productiemethodes in de land- en tuinbouwsector.

Voorwaarden


De steun wordt toegekend via oproepen. Alle informatie over de voorwaarden, de procedure en de wetgeving vindt u op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Investeringssteun aan de omkaderingssector voor land- en tuinbouw

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest