INVESTERINGSSTEUN AAN DE AGROVOEDINGSSECTOR
Inhoud


Agrovoedingsbedrijven staan in voor de primaire verwerking van land- en tuinbouwproducten. Ze kunnen voor bepaalde investeringen in aanmerking komen voor steun door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (als cofinanciering).De steun wordt toegekend via oproepen. Informatie over de voorwaarden, de procedure en de wetgeving vindt u op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Investeringssteun aan de agrovoedingssector

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest