OVERNAMESTEUN VOOR DE JONGE LANDBOUWER
Inhoud


Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) verleent steun aan particuliere land- en tuinbouwers die hun landbouwbedrijf willen vestigen in het Vlaamse Gewest. Met de overnamesteun worden jongeren aangemoedigd zich als zelfstandige land- of tuinbouwer te vestigen op een land- of tuinbouwbedrijf. De steun kan verkregen worden ongeacht de aard van de land- of tuinbouwactiviteit, het bedrijf en de productiemethode.

Voorwaarden


Op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij vindt u de voorwaarden waaraan de jonge landbouwer moet voldoen.

Procedure


Alle VLIF-steunaanvragen verlopen via het e-loket voor Landbouw en Visserij.Op de website leest u hoe u de overnamesteun kunt aanvragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Overnames worden gesubsidieerd in de vorm van een opstartpremie. De premie is afhankelijk van het brutobedrijfsresultaat (BBR) van het bedrijf waarop de aanvrager zich voor het eerst vestigt als landbouwer.U vindt de precieze bedragen op de website.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.Ministerieel besluit van 22 december 2015 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.

Links


Overnamesteun voor land- en tuinbouwers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest