SUBSIDIES VOOR (G-) SPORTEVENEMENTEN
Inhoud


Goed uitgewerkte evenementen binnen sporten die niet in aanmerking komen voor traditionele subsidiëring via Topsport Vlaanderen, kunnen onder een aantal voorwaarden toch financiële ondersteuning krijgen door Sport Vlaanderen.

Voorwaarden


  • Subsidieaanvragen kunnen enkel ingediend worden door vzw's.
  • Het evenement moet plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied, of het 2-talige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Verenigingen die al subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid of andere Vlaamse overheidsinstellingen, moeten in hun begroting of aanvraagdossier aangeven hoeveel ze al ontvangen (of aangevraagd) hebben, van welke overheid, en waarvoor de gelden gebruikt worden.
  • Verenigingen die al subsidies ontvangen via Sport Vlaanderen, of deze aangevraagd hebben, kunnen geen aanvraag indienen.

Procedure


Er zijn twee vaste indiendata voor een subsidieaanvraag:
  • Uiterlijk op 15 maart, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december van het indienjaar.
  • Uiterlijk op 30 september, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Op de website van Sport Vlaanderen vindt u meer informatie over de procedure om een subsidieaanvraag in te dienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidies voor sportevenementen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Subsidiƫring

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest