FSC-BOSCERTIFICAAT
Inhoud


Het FSC-boscertificaat is een internationaal label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat het product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. FSC staat voor 'Forest Stewardship Council', de internationale organisatie die het certificaat uitreikt.Boseigenaars die een duurzaam bosbeleid voeren, kunnen zich laten erkennen door deze organisatie om hun hout als FSC-gelabeld hout te kunnen verkopen. Boseigenaars kunnen zich individueel aansluiten, maar er is ook een groepsaansluiting mogelijk.Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beschikt over een groepscertificaat en biedt aan Vlaamse bosbeheerders de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. Op die manier worden de verantwoordelijkheden gedeeld, net als de administratieve en financiële lasten.

Voorwaarden


Het groepscertificaat van het ANB staat open voor alle Vlaamse boseigenaars, zowel openbare besturen als private eigenaars.

Procedure


Om toe te treden tot het FSC groepscertificaat, kunt u contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).Als u lid geworden bent, dan komt uw hout als FSC-gelabeld hout op de markt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


FSC-boscertificering

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest