SPECIALE ONDERWIJSLEERMIDDELEN VOOR LEERLINGEN, CURSISTEN EN STUDENTEN MET EEN BEPERKING
Inhoud


Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen om de les te kunnen volgen in de klas. Ze kunnen aangevraagd worden voor:
  • leerlingen met een beperking in het gewoon basisonderwijs of het secundair onderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid
  • studenten of cursisten met een beperking ingeschreven in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
Leer meer over Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, cursisten en studenten met een beperking.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest