VRIJSTELLING VAN DE BIJDRAGE VOOR DE ZUIVERING VAN HET AFVALWATER
Inhoud


Gebruikt uw gezin leidingwater en zorgt u zelf voor de zuivering van dat afvalwater? Dan kunt u een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van uw jaarlijkse waterfactuur en wordt soms ook de 'bovengemeentelijke saneringsbijdrage' genoemd.

Voorwaarden


U kunt een vrijstelling krijgen als uw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Deze regeling is enkel voor het huishoudelijk afvalwater van gezinnen.

Procedure


  • Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend.
    Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan uw watermaatschappij, en vraag de vrijstelling aan.
  • Hebt u de IBA zelf geplaatst en zorgt u zelf voor het onderhoud?
    • Vraag dan bij uw gemeentebestuur een attest waaruit blijkt dat uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
    • Bezorg dat attest aan uw watermaatschappij om de vrijstelling te krijgen. Het attest is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u opnieuw een attest aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest