SUBSIDIE VOOR ONTWIKKELINGSEDUCATIE
Inhoud


De Vlaamse overheid steunt projecten die werk maken van ontwikkelingseducatie. Het gaat om initiatieven van uiteenlopende organisaties die burgers warm proberen te maken voor een solidaire en duurzame mondiale samenleving.Het indienen van ontwikkelingseducatieprojecten verloopt via jaarlijkse oproepen. De oproepen voor nieuwe projecten zijn stopgezet in 2019.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Ontwikkelingseducatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest