SUBSIDIE VOOR ONTWIKKELINGSEDUCATIE
Inhoud


De Vlaamse overheid steunt projecten die werk maken van ontwikkelingseducatie. Het gaat om initiatieven van uiteenlopende organisaties die burgers warm proberen te maken voor een solidaire en duurzame mondiale samenleving.Voorbeelden van goedgekeurde projecten kunt u nalezen op de website. Het gaat om onder andere:
  • een project waarbij studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit stage lopen in het Zuiden en hun ervaringen delen met verschillende klasgroepen uit het Vlaamse onderwijs, om hen te laten kennismaken met ontwikkelingsthema's
  • een project rond de productie van een documentairefilm met bijbehorend prentenboek over het dagelijkse leven van kinderen uit drie voorbeeldlanden in het Zuiden
  • een programma, in het kader van Theater Aan Zee, van sensibiliserende en educatieve activiteiten die het belang van cultuur voor duurzame ontwikkeling in Afrika duidelijk maken.

Voorwaarden


Een ontwikkelingseducatieproject moet gericht zijn op een of meerdere van de volgende educatieve functies:
  • sensibilisering
  • bewustmaking
  • activering.
De projectindiener moet een private of publieke rechtspersoon zijn. Het project moet ingediend worden door een samenwerkingsverband van minstens twee organisaties uit Vlaanderen of Brussel.

Procedure


Jaarlijks is er een oproep voor het indienen van ontwikkelingseducatieprojecten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De tegemoetkoming bedraagt maximaal 60.000 euro per jaar gedurende maximaal 3 jaar (dus maximaal 180.000 euro). Er moet een eigen inbreng voorzien worden van minimaal 15% van de projectkosten.

Regelgeving


Decreet tot wijziging en opheffing van verschillende decreten inzake ontwikkelingssamenwerking

Links


Ontwikkelingseducatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Mondiale Uitdagingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest