LEGALISATIE VAN VLAAMSE GETUIGSCHRIFTEN EN DIPLOMA'S
Inhoud


Als u met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland wilt werken of studeren, kan het nodig zijn om deze document hier te laten legaliseren. U kunt dit navragen bij de ambassade of het NARIC-centrum van het land waar u wilt werken of studeren.   De legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening (van een persoon uit het onderwijs zoals een rector, hoogleraar, directeur, lid van de Examencommissie ...) op het diploma of getuigschrift wordt 'echt verklaard'.

Voorwaarden


De documenten (diploma's, getuigschriften, rapporten, attesten, puntenlijsten, ...) zijn uitgereikt door een erkende Vlaamse onderwijsinstelling (vb. een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool of universiteit, een instelling uit het volwassenenonderwijs, ...). De documenten moeten voorzien zijn van een handtekening, naam en functie van iemand van de instelling. Als er geen (leesbare) handtekening aanwezig is kan het document niet gelegaliseerd worden.In principe moet u het originele document laten legaliseren, maar u kunt ook een aantal voor eensluidende kopieën laten legaliseren. Dit zijn kopieën van het originele document waarop een originele handtekening van iemand van de onderwijsinstelling is aangebracht om de echtheid van het document te staven. Het is mogelijk dat het land waar u naartoe gaat enkel gelegaliseerde originele documenten aanvaardt en geen gelegaliseerde kopieën.Om in het buitenland te kunnen werken of studeren, is het mogelijk dat u ook een vertaling van uw getuigschrift of diploma nodig hebt. Hiervoor kunt u terecht bij uw school of bij een beëdigd vertaler.

Procedure


Vraag de legalisatie van uw Vlaams diploma aan bij NARIC-Vlaanderen via e-mail: naric@vlaanderen.be. Voeg het te legaliseren document mee in pdf-vorm (1 pdf per document). De dienst Legalisatie zorgt ook voor de aanvraag van de e-apostille (de Apostille van Den Haag) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vermeldt daarvoor uw e-mailadres en het land waarvoor de apostille aangevraagd wordt. Buitenlandse zaken zal u daarna contacteren voor de betaling. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • De legalisatie bij Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen) is gratis.
  • De legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie is gratis.
  • De Apostille bij Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kost 20 euro (per document). 

Regelgeving


Apostille: Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961.

Links


Onderwijs Vlaanderen - Legalisatie van een Vlaams diploma

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid
Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


NARIC-Vlaanderen
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federale Overheidsdienst Justitie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen