HECTARESTEUN VOOR DE TOEPASSING VAN DE BIOLOGISCHE PRODUCTIEMETHODE
Inhoud


Landbouwers kunnen hectaresteun aanvragen om de biologische productiemethode op hun percelen toe te passen. Er zijn aparte verbintenissen voor percelen in omschakeling en voor percelen die al een certificaat voor de biologische productiemethode hebben.

Voorwaarden


Op de website verneemt u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure


Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het jaarlijkse subsidiebedrag is afhankelijk van de gekozen teelt en het type verbintenis. Het varieert van 120 tot 1.320 euro per hectare.

Links


Hectaresteun voor de biologische productiemethode

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest