SUBSIDIE VOOR DE BEDRIJFSEIGEN TEELT VAN PLANTAARDIGE EIWITBRONNEN (VLINDERBLOEMIGEN)
Inhoud


Het gebruik van vlinderbloemigen, zoals klaver en luzerne, als eiwitleverancier in het silagevoeder is in Vlaanderen geen gangbare praktijk. Meestal wordt gebruik gemaakt van aangekocht hoogwaardig soja-eiwit. Toch is het perfect mogelijk om een gedeelte van de eiwitbehoefte op het bedrijf in te vullen door teelten als klaver, grasklaver of luzerne. Daardoor wordt de ruwvoederwinning in de Vlaamse veehouderij gediversifieerd en meer bedrijfsgebonden gemaakt.
  De teelt van vlinderbloemigen heeft ook een aantal milieuvoordelen ten opzichte van de andere voedergewassen:
  • deze teelten eisen minder bemesting
  • het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze teelten is uiterst beperkt
  • deze teelten zorgen voor een goede bodembedekking en zijn hierdoor weinig erosiegevoelig.

  Voorwaarden


  Op de website leest u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

  Procedure


  Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  Financieel voordeel
  De subsidie bedraagt jaarlijks 450 euro per hectare (600 euro voor voedererwten en veldbonen).

  Links


  Subsidie bedrijfseigen teelt van vlinderbloemigen

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  Afdeling Inkomenssteun

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest