SUBSIDIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE GENETISCHE DIVERSITEIT VAN SCHAPENRASSEN
Inhoud


Bepaalde lokale landbouwhuisdierrassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is productievere rassen te houden. Maar het behoud van de genetische diversiteit van traditionele dierenrassen is belangrijk voor het behoud van de diversiteit op het platteland. Bovendien is een uitgebreide levende genenbank belangrijk om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Met financiële ondersteuning wordt de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale dierenrassen gestimuleerd.

Voorwaarden


Op de website verneemt u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure


Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Voor het houden van bedreigde schapenrassen kunt u een jaarlijkse subsidie van 25 euro per dier verkrijgen.

Links


Subsidie voor de bescherming van de genetische diversiteit van schapenrassen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest