SUBSIDIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE GENETISCHE DIVERSITEIT VAN RUNDVEERASSEN
Inhoud


Bepaalde lokale rundveerassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is productievere rassen te houden. Maar het behoud van de genetische diversiteit van traditionele dierenrassen is belangrijk voor het behoud van de diversiteit op het platteland. Bovendien is een uitgebreide levende genenbank belangrijk om specifieke eigenschappen in te kruisen in bestaande rassen en variëteiten. Met financiële ondersteuning wordt de instandhouding van met uitsterven bedreigde lokale rundveerassen gestimuleerd.

Voorwaarden


Op de website verneemt u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure


Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De subsidie voor het houden van lokale rundveerassen bedraagt jaarlijks:
  • 150 euro per rund
  • of 175 euro per rund voor dieren onder melkproductieregistratie.

Links


Subsidie voor het behoud van de genetische diversiteit van rundveerassen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest