SUBSIDIE VOOR MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING
Inhoud


In de Vlaamse land- en tuinbouw wordt onkruid meestal bestreden met gewasbeschermingsmiddelen. Maar bij bepaalde teelten is het goed mogelijk een perceel onkruidvrij te houden met mechanische methoden. Als u geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt, gaan de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de biodiversiteit van het perceel en zijn omgeving erop vooruit.

Voorwaarden


Op de website leest u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure


Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De subsidie bedraagt jaarlijks 260 euro per hectare. 

Links


Subsidie mechanische onkruidbestrijding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest