SUBSIDIE VOOR DE VERWARRINGSTECHNIEK IN DE FRUITTEELT
Inhoud


De verwarringstechniek in de fruitteelt, die ook de feromoonverwarringstechniek wordt genoemd, wordt gebruikt bij de bestrijding van vooral de fruitmot en bladrollers. De maatregel heeft als doel het gebruik van insecticiden in de fruitteelt te verminderen.Een groot deel van de gebruikte insecticiden in de fruitteelt gaat naar de bestrijding van de fruitmot en bladrollers. De biologische bestrijding van die schadeverwekkers door feromoonverwarring kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk doen dalen. Door de techniek zullen de insecten op termijn veel gemakkelijker onder controle gehouden kunnen worden, waardoor minder conventionele insecticiden ingezet moeten worden. Een vermindering van 2 tot 3 bespuitingen is realistisch als de techniek consequent wordt toegepast en als de omgevingsfactoren en weersomstandigheden gunstig zijn.

Voorwaarden


Op de website verneemt u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Procedure


Op de website verneemt u hoe u de subsidie voor de verwarringstechniek in de fruitteelt kunt aanvragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Voor het toepassen van de verwarringstechniek fruitteelt (VER) kunt u een jaarlijkse subsidie van maximaal 210 euro per hectare ontvangen.

Links


Subsidie verwarringstechniek fruitteelt

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest