SUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN (AGROFORESTRY)
Inhoud


Een boslandbouwsysteem, ook wel agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde perceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen. Landbouwers kunnen een eenmalige aanplantsubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Zij moeten zich inschrijven vóór de aanplant van de bomen.

Voorwaarden


Op de website leest u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure


Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De eenmalige subsidie na aanplant bedraagt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief btw).

Links


Subsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Inkomenssteun

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest