ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN VOORZIENINGEN VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK
Inhoud


Burgers met persoonlijke of maatschappelijke problemen kunnen bij een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) terecht.De hulp- en dienstverlening in deze centra kan gaan van informatie en advies naar partiële of integrale begeleiding, al dan niet gekoppeld aan een residentiële opvang. Een waaier van vragen kan hier aan bod komen: vragen i.v.m. gezin en relaties, sociale administratie, financiële situatie, zingeving, werk, huisvesting, vrije tijd, gezondheid, drugs, recht, …Personen die zich in een crisissituatie bevinden, kunnen voor een kortstondige begeleiding en/of opvang terecht in een crisisopvangcentrum of een crisisonthaal. Een hulpverlener zal deze personen helpen hun situatie beheersbaar te maken en samen met hen op zoek gaan naar oplossingen voor hun vragen.Indien personen geen onderdak hebben, kunnen ze tijdelijk in een opvangcentrum verblijven in afwachting van een eigen woonst. Deze personen worden gedurende hun verblijf begeleid zodat ze zo snel mogelijk terug op eigen benen kunnen staan. Er bestaan verschillende soorten opvangcentra: opvangcentra voor vrouwen en hun kinderen, opvangcentra voor mannen, opvangcentra voor koppels en gezinnen, …Een vluchthuis vangt vrouwen op die (fysiek, psychisch, seksueel) bedreigd worden. Deze vrouwen kunnen er tijdelijk onderduiken op een geheim adres.De centra voor algemeen welzijnswerk vervullen naast hun algemene opdrachten, ook een aantal forensische opdrachten, nl.
  • justitieel welzijnswerk: de sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden met het oog op hun sociale re-integratie;
  • de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven;
  • de hulpverlening aan seksuele delinquenten.
Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk biedt ondersteuning aan de CAW's.

Voorwaarden


Alle informatie over de voorwaarden en procedure vindt u op de website van de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement WVG.

Procedure


De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en subsidieert het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Jaarlijks ontvangen deze organisaties een subsidie-enveloppe waarmee ze hun werking uitbouwen. De afdeling zorgt ook voor beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk zodat de centra in staat gesteld worden in te spelen op maatschappelijke evoluties.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk (gewijzigd bij decreet van 25 mei 2012)Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest