SUBSIDIËRING VAN PROJECTEN EN BIJZONDERE INITIATIEVEN INZAKE JEUGDHULP
Inhoud


Het agentschap Opgroeien (Jeugdhulp) subsidieert naast verschillende soorten voorzieningen ook projecten, bijzondere initiatieven die zich richten tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie.Er zijn verschillende soorten projecten: onthemende projecten, pedagogische projecten, projecten voor pleegzorg, time-out projecten en andere projecten (vb. Youth at Risk en de proeftuin).

Voorwaarden


procedure

Procedure


Voor meer informatie over de projecten en de subsidiëring ervan kunt u terecht op de website van Jeugdhulp.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Voorzieningenbeleid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest