ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW
Inhoud


De sector samenlevingsopbouw ondersteunt maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken buurtwerkers en opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of de leefbaarheid in hun stad, buurt of streek. Voorbeelden van grondrechten waaraan gewerkt wordt, zijn het recht op behoorlijke huisvesting en het recht op maatschappelijke dienstverlening.De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven.

Regionale instituten voor Samenlevingsopbouw

Er is één Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw per provincie en telkens één voor de steden Antwerpen, Brussel en Gent. De instituten ondersteunen de opbouwwerkers en buurtwerkers die werken aan lokale projecten. Verder verlenen zij advies en ondersteuning aan derden, zoals provinciale en lokale besturen.

Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Samenlevingsopbouw Vlaanderen ondersteunt zowel de erkende regionale instituten voor samenlevingsopbouw als initiatieven die werken in het perspectief van samenlevingsopbouw. Samenlevingsopbouw Vlaanderen ontwikkelt programma's inzake vorming, training en opleiding. Nieuwe visies en werkinstrumenten worden uitgewerkt op basis van praktijkonderzoek en methodiekontwikkeling. De themawerking is o.a. gericht op de terreinen wonen en onderwijs.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de regionale instituten voor samenlevingsopbouw en het ondersteuningsinstituut Samenlevingsopbouw Vlaanderen. De afdeling levert tevens beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk inzake samenlevingsopbouw.Op de website Welzijn en Samenleving vindt u meer informatie over samenlevingsopbouw.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en de subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (gewijzigd bij decreet van 10 juli 2008)Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (gewijzigd bij besluit van 10 juli 2001, 24 september 2001, 18 januari 2002, 20 februari 2004, 04 juli 2008, 24 september 2010 en 24 januari 2014)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


afdeling Welzijn en Samenleving

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest