ONDERSTEUNENDE FUNCTIES GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Inhoud


Op 1 januari 2022 is het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid gefusioneerd met het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Samen staan ze in voor ondersteunende opdrachten voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg inzake methodiekontwikkeling, ondersteuning van de geestelijke gezondheidsnetwerken en de organisatie van een ombudsfunctie.Enkele interessante projecten zijn: Herstelplatform, Buddywerking, Kwartiermaken, HerstelAcademie, Dezorgsamen, Buurtgerichte Zorg en een externe ombudsfunctie.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Zorg en Gezondheid - Ondersteunende functies geestelijke gezondheidszorg
Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid
Steunpunt Geestelijke Gezondheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Voorwaarden


themas