OVERLEGPLATFORMS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Inhoud


De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg hebben volgende taken:
 • nagaan of er nood is aan psychiatrische voorzieningen
 • overleggen met de voorzieningen in de eigen regio over wie welke zorg aanbiedt
 • overleggen met elkaar
 • meewerken om gegevens te verzamelen over de geestelijke gezondheidszorg
 • overleggen met betrekking tot het beleid rond opname, ontslag en doorverwijzing
 • bemiddelen bij klachten
Er zijn zes categorieën van voorzieningen die lid kunnen zijn van de overlegplatforms
 • algemene ziekenhuizen die over een erkende psychiatrische ziekenhuisdienst beschikken (PAAZ)
 • psychiatrische ziekenhuizen (PZ)
 • psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
 • centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • initiatieven Beschut Wonen (BW)
 • voorzieningen met een RIZIV-conventie die tot opdracht hebben een specifiek aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg te organiseren.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Overlegplatforms

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Zorg en Gezondheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Voorwaarden


themas

Verwante producten


Erkenning van de psychiatrische verzorgingstehuizen