SUBSIDIES VOOR INVESTERINGEN IN WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN
Inhoud


De Vlaamse overheid verleent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Voorwaarden


Wie kan subsidies aanvragen?
  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg
  • Voorzieningen voor ouderen en thuiszorg
  • Centra voor algemeen welzijnswerk
  • Voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand
  • Kinderdagverblijven
  • Voorzieningen voor personen met een handicap
Nuttige informatie over bijkomende voorwaarden vindt u op de website van het VIPA.

Procedure


Nuttige informatie over de procedures vindt u op de website van het VIPA.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het VIPA subsidieert een vast bedrag per m2 dat overeen komt met ongeveer 60% van de geraamde bouwkost.

Regelgeving


Decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 1.VI.1994)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VIPA

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en subsidiëring van de woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen.
Erkenning en subsidiëring van de centra voor kortverblijf voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van serviceflats voor ouderen
Erkenning en subsidiëring van de dagverzorgingscentra voor ouderen