ADVIEZEN INZAKE DE RELATIE TUSSEN DE KWALITEIT VAN HET MILIEU EN GEZONDHEID
Inhoud


Het team Milieugezondheidszorg van Zorg en Gezondheid (Afdeling Preventie) draagt bij tot het vrijwaren van een gezond leefmilieu. Afhankelijk van de problematiek geeft zij advies aan provinciebesturen, gemeentebesturen, het artsenkorps en de algemene bevolking en houdt ze toezicht op de naleving van het Vlaams Reglement inzake Milieuvergunningen (VLAREM) en van milieu-effectrapportering (MER).Het voornaamste activiteitsdomein betreft advies over de relatie tussen de kwaliteit van milieu en de gezondheid aan besturen, professionelen uit de gezondheids- of milieusector, NGO's en burgergroepen en individuele burgers:
  • de kwaliteit van de omgevingslucht
  • de kwaliteit van het drinkwater (leiding- en putwater)
  • bodemverontreiniging
  • ongezonde woningen
  • zwembaden en open zwemgelegenheden
Om die activiteiten te kunnen uitvoeren, beschikt de afdeling over een buitendienst in elke provincie. Vele tussenkomsten gebeuren ook in opdracht van provincies of gemeenten.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Preventie
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Antwerpen
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Limburg
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Oost-Vlaanderen
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Vlaams-Brabant
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest