ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE CENTRA VOOR TELE-ONTHAAL
Inhoud


Tele-onthaal is een telefonische hulpdienst die u bijstaat als u het op een bepaald moment moeilijk hebt in uw leven. U kunt er steeds uw verhaal kwijt aan een van de deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen.U kunt Tele-onthaal op het telefoonnummer 106 bereiken, dag en nacht, 7 dagen op 7.Omdat online contact voor sommige mensen makkelijker lukt dan praten, is Tele-onthaal ook via het internet te bereiken. Zo bieden ze de kans om, op geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend gesprek te voeren met een van de vrijwilligers.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de centra voor tele-onthaal. Jaarlijks ontvangen deze organisaties een subsidie-enveloppe waarmee ze hun werking uitbouwen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk (Gewijzigd bij decreet van 25 mei 2012)Besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest