ERKENNING VAN DE PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN
Inhoud


De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor de programmatie, de inspectie en de erkenning van de psychiatrische verzorgingstehuizen in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden


  • Departement Zorg berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een psychiatrische verzorgingstehuis kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Departement Zorg.
  • Departement Zorg erkent psychiatrische verzorgingstehuizen. Het psychiatrisch verzorgingstehuis moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure


Erkenning aanvragen

Als u voor de eerste keer een erkenning als psychiatrisch verzorgingstehuis aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend.
  • Stuur uw aanvraag van een voorlopig vergunning naar Departement Zorg. Samen met uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen. Over welke documenten het precies gaat, dat kunt u nalezen op de website van het departement.
  • Een paar weken nadat de aanvraag werd ontvangen, zal Departement Zorg u een brief sturen met de beslissing of u een voorlopige erkenning krijgt. Een voorlopige erkenning blijft 1 jaar geldig.
  • Bij afloop van de voorlopige erkenning van een psychiatrisch verzorgingstehuis, gebeurt een inspectie door de afdeling Zorginspectie. Op basis daarvan kent het departement de erkenning toe.
De erkenning geldt voor een periode van maximaal 6 jaar (in de praktijk bijna altijd 5 jaar) en is hernieuwbaar.Meer informatie over de procedure om een erkenning aan te vragen vindt u op de website van het departement.

Erkenning verlengen

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van uw lopende erkenning moet u als erkend psychiatrisch verzorgingstehuis een aanvraag tot verlenging van erkenning indienen bij Departement Zorg.Meer informatie over de procedure om een erkenning te verlengen vindt u op de website van het departement.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Zorginspectie WGF

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest