VERWERKINGSTOELATING
Inhoud


Een ‘Verwerkingstoelating’ afgeleverd door de sloopbeheerorganisatie Tracimat geeft aan of het puin dat afkomstig is van een selectieve sloop en de gevaarlijke afvalstoffen voorafgaand aan de eigenlijke sloop zijn verwijderd.De aannemer heeft verklaard dat hij de storende stoffen selectief zal inzamelen en correct zal verwijderen en afvoeren.De exploitant van de breekinrichting (waar het puin zal worden afgebroken) kan dan het puin met verwerkingstoelating als laagmilieurisico-profiel accepteren.

Voorwaarden


procedure

Procedure


  • De bouwheer of de aannemer kan vrijwillig kiezen voor een sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie van de sloopwerken.
  • De aannemer kan op basis van een sloopopvolgingsplan/het controleverslag, opgesteld door een deskundige (indien van toepassing), bij de sloopbeheerorganisatie een verwerkingstoelating aanvragen voor de verschillende sloopmaterialen die zullen vrijkomen (i.c. de verschillende puinfracties zoals betonpuin, asfaltpuin, mengpuin, metselwerkpuin, …).
  • Deze toelating geeft aan dat alle gevaarlijke en storende afvalstoffen apart werden afgevoerd van de werf en het sloopmateriaal vrij zal zijn van deze verontreinigingen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Sloopopvolging (OVAM)
Tracimat

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest