VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEHEERDERS VAN BOSSEN EN NATUURRESERVATEN
Inhoud


Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van alle Vlaamse beheerders van bossen en natuurreservaten (zowel Vlaamse als erkende), in geval van schade aan derden als gevolg van het toegankelijk stellen van hun eigendommen. Zowel private als openbare bosbeheerders zijn verzekerd.

Voorwaarden


De verzekering komt alleen tussen
  • als de beheerder aansprakelijk gesteld wordt bij een ongeval met schade aan derden in zijn bos
  • bij gebrek aan of na tussenkomst van de verzekering onderschreven door de eigenaars van de bossen en natuurreservaten.
De verzekering dekt (zowel lichamelijke als materiële) schade aan personen die gebruik maken van bossen en natuurreservaten in Vlaanderen, conform de geldende toegankelijkheidswetgeving en -regels van het betreffende gebied.Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer details over deze verzekering en voorbeelden van wat gedekt is en wat niet.

Procedure


De Vlaamse overheid sluit de verzekering af met een verzekeringsmaatschappij. Bij een ongeval of schadegeval of bij vragen over de polis neemt u contact op met die verzekeringsmaatschappij.Bij een aangifte moet u de volgende informatie meegeven:
  • plaats, datum, uur, oorzaken en aard van het ongeval
  • omstandigheden van het ongeval
  • gegevens van de getuigen.
De aangifte is gedateerd en ondertekend.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
In onderstaande gevallen wordt de schade niet gedekt:
  • schade bij een jachtongeval
  • schade door gebruik van motorrijtuigen
  • schade bij organisatie van allerlei wedstrijden
  • schade aan derden die niet te gast zijn in het bos of natuurreservaat (bijvoorbeeld schade aan een omheining)
Ook is burgerlijke aansprakelijkheid die persoonlijk ten laste van de vrijwilligers kan worden gelegd, niet gedekt.

Links


Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor beheerders van bossen en natuurreservaten

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap voor Natuur en Bos

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest