ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE DAGCENTRA VOOR PALLIATIEVE ZORG
Inhoud


De Vlaamse Gemeenschap erkent en subsidieert de dagcentra voor palliatieve verzorging in het Nederlandse taalgebied en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voorwaarden


Erkenning

Om erkend te worden als een dagverzorgingscentrum voor palliatieve zorg moet een erkend dagverzorgingscentrum een bijkomende erkenning aanvragen voor de opvang van zorgafhankelijke personen.

Subsidiëring

De dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg komen in aanmerking voor een jaarlijkse werkingssubsidie als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Procedure


Erkenning

Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen kunt u terugvinden op de website van Departement Zorg.

Subsidiëring

Alle informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedure en subsidiebedragen van de werkingssubsidie voor dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg kunt u vinden op de website van Departement Zorg.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Zorg en Gezondheid - Dagcentra voor palliatieve zorg

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest