ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN DE DAGCENTRA VOOR PALLIATIEVE ZORG
Inhoud


De Vlaamse Gemeenschap erkent en subsidieert de dagcentra voor palliatieve verzorging in het Nederlandse taalgebied en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.Met die subsidies wil de Vlaamse overheid bijdragen in de kosten voor:
  • het geven van advies aan en het ondersteunen van de dagverzorgingscentra
  • het ontwikkelen van deskundigheid van het personeel van de dagverzorgingscentra en thuiszorgdiensten door stages, praktijkopleidingen, cursussen en professionele adviezen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Alle dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg zijn erkend door Zorg en Gezondheid.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 houdende de erkenning van de dagcentra voor palliatieve verzorging.
  • Ministerieel besluit van 17 november 2010 tot toekenning van een subsidie aan dagcentra voor palliatieve verzorging, periode 1 oktober 2010 tot 30 september 2011.

Links


Zorg en Gezondheid - Procedure voor dagcentra voor palliatieve verzorging

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Zorg en Gezondheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest